Förra veckan var jag (Hanna) med gamla kollegor i Bjurholm för att hjälpa till med ett informationsmöte angående Vindpark Stensvattsmarken. Projektet innefattar 24 vindkraftverk och drivs av Triventus Wind Power. Det var extra roligt att bli inkallad för detta eftersom jag för många år sedan jobbade med just det här projektet i uppstartsskedet. Det var lite av ett favoritprojekt för mig redan då eftersom det är en förhållandevis bra plats att bygga vindkraft på (vilket inte alltid är fallet). Nu är tillståndsansökan inlämnad och kommunen står i begrepp att fatta beslut om de ska tillstyrka projektet eller inte. Jag hoppas i mitt stilla sinne på att en dag få se projektet realiserat, men först ska den demokratiska processen ha sin gång.