I veckan har vi avslutat ett jobb som pågått under hela det senaste året. Vi har skickat in tio pärmar tillståndsansökan för ett vindkraftsprojekt i Värnamo kommun till länsstyrelsen. Själva tillståndsansökan är bara 20 sidor. På resterande 500 sidor hittar man miljökonsekvensbeskrivningen, samrådsredogörelsen, fotomontage, inventeringsrapporter, ljud- och skuggberäkningar, kartor och en hel del annat som behövs för att miljöprövningsdelegationen ska kunna fatta beslut. I viss mån är det rutinjobb, men varje vindkraftsprojekt har helt unika förutsättningar. I det här projektet har det varit stort fokus på hotade fladdermöss, försvarets höjdbegränsningar i luftrummet och sammantagna effekter med närliggande projekt. Varje projekt ger oss nya problem att lösa. Det är det som gör att det sällan blir tråkigt. Bortsett från möjligtvis att skicka remisser. Det är inte roligt någonstans, men oftast helt nödvändigt för att få reda på om det finns radiolänkstråk, inflygningszoner, kalkningsområden eller annat som vi måste ta hänsyn till.

Nu kan vi fokusera på annat ett tag. Som att förbereda oss mentalt på semestern och att utveckla ett nytt miljödiplomeringskoncept inför hösten. Mer info kommer om det.