Vi har under det senaste året hjälpt städföretaget STÄDAB i Falkenberg med att få ett miljöledningssystem på plats. I måndags var det revision och de blev med bravur godkända! STÄDAB har jobbat enligt Svensk Miljöbas standard för miljödiplomering, ett system som passar utmärkt för lite mindre och medelstora företag eller för dem som har verksamhet enbart i Sverige.

STÄDAB har genomfört en hel del förbättringsåtgärder under det senaste året. De har rensat ut rejält bland sina kemikalier, bytt ut värstingarna mot bättre alternativ, utvecklat kemikaliefria städmetoder och hittat metoder för att späda och dosera på ett smart sätt. De har bytt ut bilar så att alla företagsbilar nu är miljöbilar (men de planerar redan att ta ett steg till och skaffa elbil). De har utvecklat sin avfallshantering, utbildat sin personal, gått igenom miljölagstiftning och kartlagt sin energiförbrukning. Listan kan göras lång.

Något av det bästa med miljödiplomering är att det inte stannar vid papper i en pärm. Systemet ställer en hel del krav på faktiska åtgärder, och det är ju åtgärderna som gör skillnaden. Under hösten kommer STÄDAB att skicka sin personal på kurs i Eco Driving och byta ut ännu fler kemikalier mot miljömärkta alternativ.

Stort grattis!