Från och med december 2016 är det lag på att alla större företag ska skicka in en hållbarhetsrapport tillsammans med årsbokslutet. Många hållbarhetsrapporterar redan enligt något etablerat system, medan andra inte ens börjat tänka i de här banorna. Nu är det hög tid att börja planera för hur rapporteringen ska läggas upp för 2017, eller fundera på hur den befintliga rapporteringen kan anpassas för att leva upp till lagens krav. Vi har naturligtvis börjat sätta oss in i det här och allt fler företag hör av sig med frågor om vad som gäller.

I januari deltog vi som gästföreläsare för ett företagsnätverk inom TEK Kompetens. Nätverket består av bl.a. Ringhals AB, Deromegruppen, Varberg Energi och Eson Pac, varav samtliga berörs av den nya lagen. Vi upplevde att alla alla gick därifrån med kött på benen och en trygghet i det kommande arbetet. Men vi ser också att företag i allmänhet har ett stort behov av diskutera vad de nya reglerna innebär. Det här vill vi naturligtvis hjälpa till med i den mån vi kan:-)