Igår höll Hanna på MiljöNavigatören Väst en halvdags grundläggande miljöutbildning för verksamheter med bas i Falkenberg och Varberg. Tanken var att ge en inblick i dagens stora miljöproblem, vilka verktyg som finns för att bedriva ett strukturerat miljöarbete i företag och vilka regler som gäller när man använder miljöargument i sin marknadsföring. Upplägget var uppskattat. Många kom just för att få en helhetsbild av problem och möjligheter och gick därifrån med nya idéer.

Nyckeln till att hitta motivation för att driva ett aktivt miljöarbete är ofta kunskap. Många av dagens stora miljöproblem står i skuggan av medierapporteringen om klimatförändringarna. Därför ser vi utbildning som en mycket viktig del i omställningen av samhället. Om man sedan underlättar att koppla samman problemen med konkreta verktyg och lösningar så behöver det inte vara så svårt att åstadkomma förändring.

Är du intresserad av att delta vid den här typen av utbildning eller vill du få hjälp att fördjupa dig inom ett specifikt område? Hör av dig!