Efter ett års föräldraledighet är verksamheten igång igen. Vi rivstartar med att hålla en kurs i Miljö och Hållbar utveckling för Folkuniversitetet på Campus Varberg. Studenterna läser till energitekniker med inriktning mot vindkraft. De är vana vid tekniska kurser, men nu får de tänka stort, diskutera och lära sig att se samband mellan stora globala system. Mycket lärorikt och roligt för alla inblandade. det är härligt att vara igång igen!