Idag har vi deltagit i seminarium och workshop om Varbergs stadsutveckling. I samband med att att järnvägen ska ledas ned i en tunnel och hamnen flyttas kommer stor yta att frigöras i centrala Varberg. Dettas öppnar möjligheter för att på ett tidigt stadium planera för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar stadsutveckling. Tillsammans med Varbergs kommun och EMC fick vi en inspirerande och givande eftermiddag med massor av kreativa idéer. Nu hoppas vi bara att idéerna följer med hela vägen från ord till handling!

Läs mer om planerna för Varbergs stadsutveckling här.