Från och med december 2016 är det lag på att alla större företag ska skicka in en hållbarhetsrapport tillsammans med årsbokslutet. Många hållbarhetsrapporterar redan enligt något etablerat system, medan andra inte ens börjat tänka i de här banorna. Nu är det hög tid att börja planera för hur rapporteringen ska läggas upp för 2017, […]