I tisdags höll vi en halvdagsutbildning på tema hållbarhetskommunikation i samarbete med TEK i Halmstad och EMC. Kommunikation blir en allt viktigare fråga för företag att ta tag i när de kommit en bit i sitt hållbarhetsarbete. Dels finns det mycket att vinna på att vara öppen och utåtriktad om sina insatser och dels […]