I veckan har vi avslutat ett jobb som pågått under hela det senaste året. Vi har skickat in tio pärmar tillståndsansökan för ett vindkraftsprojekt i Värnamo kommun till länsstyrelsen. Själva tillståndsansökan är bara 20 sidor. På resterande 500 sidor hittar man miljökonsekvensbeskrivningen, samrådsredogörelsen, fotomontage, inventeringsrapporter, ljud- och skuggberäkningar, kartor och en hel del annat […]