MiljöNavigatören Väst

MiljöNavigatören Väst är ett halländskt företag med bas i Varberg. Vi verkar för ett ansvarsfullt företagande, en högre kunskapsnivå och en renare värld. MiljöNavigatören kan hjälpa till med allt från övergripande strategier till genomförande. Vi stöttar er i att driva ert hållbarhetsarbete framåt, utbilda er personal och driva igenom olika typer av certifieringar. Vi hjälper er gärna att utveckla strategier för både intern och extern kommunikation.

Välkommen att kontakta oss med era visioner och problem!

 


Aktuellt

Efter föräldraledighet kommer MiljöNavigatörens verksamhet sparka igång igen hösten 2018.

Hör gärna av er med eventuella förfrågningar.

 

 

 

Spara